Tuesday, April 24, 2007

मिशन ऑफ़ life

"प्रक्टिस ट्रुथ, कोन्तेंत्मेंत ऎंड किन्द्नेस्स; थिस इस थे मोस्ट एक्ष्केल्लेन्त् वय ऑफ़ लाइफ"
( गुरू अर्जन देव जी, ५१)

Saturday, April 21, 2007

Ashram